« Back to Washington

White Salmon, Washington

20 mi   gravel

WA-141 N to Oak Ridge Rd

Gravel route on WA-141, White Salmon, Klickitat County, Washington

"Split about 2/3 gravel, 1/3 pavement. fun!"