« Back to Washington

Ephrata, Washington

3 mi   gravel

Norton Rd

Gravel route from Norton Rd to E-NW Rd, Ephrata, Grant County, Washington

6 mi   gravel

Sheep Canyon Rd to Sagebrush Flats Rd

Gravel route from Sheep Canyon Rd to Rd 23 NW, Ephrata, Grant County, Washington