« Back to Washington

Elbe, Washington

7 mi   gravel

Elbe Truck Trail

Gravel route from WA-7 to Elbe Truck Trail, Elbe, Pierce County, Washington