« Back to Texas

Lissie, Texas

2 mi   gravel

Co Rd 279 to Co Rd 252

Gravel route from Co Rd 279 to Co Rd 252, Lissie, Wharton County, Texas

7 mi   gravel

Co Rd 248 to Hunt Rd

Gravel route from Main St to Co Rd 244, Eagle Lake, Colorado County, Texas

9 mi   gravel

Co Rd 254 to Co Rd 250

Gravel route from FM 1164 Rd to Co Rd 250, Lissie, Wharton County, Texas