« Back to Saitama

Tokorozawa, Saitama

6 mi   gravel

Sayama Lake

Gravel route from , Tokorozawa to , Musashimurayama, Tokyo