« Back to Otago

Arrow Junction, Otago

9 mi   gravel

Arrowtown to Gibbston.

Gravel route from Arrow Jct Rd to State Highway 6, Gibbston, Otago