« Back to Oklahoma

Lexington, Oklahoma

49 mi   gravel

Lexington to Wanette Bridge

Gravel route on E Broadway St, Lexington, Cleveland County, Oklahoma

"Mostly gravel with cruddy county roads thrown in."