« Back to Ohio

Toronto, Ohio

4 mi   gravel

Township Hwy 249/Township Rd 249 to Township Hwy 242/Township Hwy 604/Township Rd 242

Gravel route from OH-213 to Township Hwy 604, Toronto, Jefferson County, Ohio