« Back to Arizona

Patagonia, Arizona

9 mi   gravel

Canelo Pass Road to San Rafael Valley Road

Gravel route from AZ-83 to Forest Rd 799, Patagonia, Santa Cruz County, Arizona

11 mi   gravel

Forest Rd 58 to Fr 813

Gravel route from San Rafael Valley Rd to Fr 813, Patagonia, Santa Cruz County, Arizona

12 mi   gravel

Harshaw Creek Rd to Apache Rd

Gravel route from Harshaw Creek Rd to Apache Rd, Patagonia, Santa Cruz County, Arizona

6 mi   gravel

Mt Hopkins Rd

Gravel route on Unnamed Road, Patagonia, Santa Cruz County, Arizona

13 mi   gravel

Harshaw Rd

Gravel route on Harshaw Rd, Patagonia, Santa Cruz County, Arizona

10 mi   gravel

Gardner Canyon Rd

Gravel route from E Gardner Canyon Rd to Unnamed Road, Patagonia, Santa Cruz County, Arizona

10 mi   gravel

Solero Canyon Rd

Gravel route from Salero Road to Forest Service 143 Rd, Patagonia, Santa Cruz County, Arizona

3 mi   gravel

Blue Heaven Road

Gravel route on Blue Heaven Road, Patagonia, Santa Cruz County, Arizona

6 mi   gravel

Temporal Rd

Gravel route from Temporal Rd to Arizona Trail, Patagonia, Santa Cruz County, Arizona